Menü
header_unternehmen_verantwortung_082023_NEU.jpg
  • Poland ❯
  • Zgodność z przepisami i ochrona zgłoszeń
SERVICE

+49 821 5584-0

Główna siedziba

WashTec Cleaning Technology GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

mail: biuro[at]washtec.com

Formularz kontaktowy:

Zgodność z przepisami i ochrona zgłoszeń

Compliance@WashTec

Compliance to przestrzeganie regulacji prawnych i wewnętrznych. WashTec postrzega to jako istotny element prawidłowego ładu korporacyjnego.

W naszym Kodeksie Etyki określiliśmy nasze stanowisko w zakresie wymogów prawnych i kwestii etycznych. Zgodne z prawem i etyczne postępowanie wykracza poza granice korporacyjne – dlatego też określiliśmy nasze oczekiwania wobec naszych dostawców w Kodeksie Postępowania Dostawców.

Niewłaściwe postępowanie i naruszenia obowiązujących wymogów prawnych, regulacji wewnętrznych oraz Kodeksu Etyki nie są tolerowane w WashTec. W celu zgłaszania ewentualnych naruszeń prawa lub regulacji wewnętrznych, pod tym linkiem dostępny jest dla każdego elektroniczny system zgłoszeń.