Menü
header_footermenu_datenschutz_pl.jpg
SERVICE

+49 821 5584-0

Główna siedziba

WashTec Cleaning Technology GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

mail: biuro@washtec.de

Formularz kontaktowy:

Impressum

Impressum

Informacje zgodnie z ustawą o telemediach

Wydawca:

WashTec AG
Argonstraße 7
D-86153 Augsburg

telefon: +49 821 5584 -0
e-mail: washtec[at]washtec.de

Forma prawna: Spółka akcyjna. 

Siedziba spółki: Augsburg Sąd Rejonowy w Augsburgu,
Numer wpisu do rejestru handlowego HRB 81

Zarząd:
Dr. Ralf Koeppe (CEO), Dr. Kerstin Reden, Stephan Weber

Przewodniczący rady nadzorczej: Dr. Günter Blaschke

Numer identyfikacyjny VAT: DE171773262

Informacje prawne 

Copyright
© Copyright WashTec AG, Augsburg, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki oraz ich układ na stronie internetowej WashTec AG chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.

Znaki towarowe
Jeśli nie podano innych informacji, wszystkie znaki towarowe są chronione na podstawie prawa o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, firmowych logo oraz emblematów.

Odpowiedzialność
Nasza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Mimo to nie można zagwarantować całkowitego wykluczenia błędów i dokładności zawartych tam informacji. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie zostały spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Hiperłącza
WashTec AG nie przejmuje odpowiedzialności ani gwarancji za treść stron internetowych, do których odsyłamy bezpośrednio lub pośrednio na naszej stronie. Osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z połączeń z innymi serwisami i stronami internetowymi na własne ryzyko i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami użytkowania danego serwisu internetowego lub strony internetowej.

Licencja
Zawarta w niniejszym serwisie internetowym własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie podlega ochronie. Nie udziela się licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy WashTec AG lub osób trzecich udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.


WashTec AG