Menü
header_footermenu_datenschutz_pl.jpg
SERVICE

+49 821 5584-0

Główna siedziba

WashTec Cleaning Technology GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

mail: biuro[at]washtec.com

Formularz kontaktowy:

Impressum

Impressum

Informacje zgodnie z ustawą o telemediach

Wydawca:

AUWA GmbH
Argonstraße 7
D-86153 Augsburg

telefon: +49 821 5584 -0
e-mail: info[at]auwa.de

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki: Augsburg Sąd Rejonowy w Augsburgu,
Numer wpisu do rejestru handlowego HRB 24112

Zarząd:
Stephan Weber

Numer identyfikacyjny VAT: DE264246566

Informacje prawne 

Copyright
© Copyright AUWA GmbH, Augsburg, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki oraz ich układ na stronie internetowej AUWA GmbH chronione są prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Treść niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.

Znaki towarowe
Jeśli nie podano innych informacji, wszystkie znaki towarowe są chronione na podstawie prawa o znakach towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, firmowych logo oraz emblematów.

Odpowiedzialność
Nasza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Mimo to nie można zagwarantować całkowitego wykluczenia błędów i dokładności zawartych tam informacji. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie zostały spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

Hiperłącza
AUWA GmbH nie przejmuje odpowiedzialności ani gwarancji za treść stron internetowych, do których odsyłamy bezpośrednio lub pośrednio na naszej stronie. Osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z połączeń z innymi serwisami i stronami internetowymi na własne ryzyko i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami użytkowania danego serwisu internetowego lub strony internetowej.

Licencja
Zawarta w niniejszym serwisie internetowym własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie podlega ochronie. Nie udziela się licencji na korzystanie z własności intelektualnej firmy AUWA GmbH lub osób trzecich udostępnionych na niniejszej stronie internetowej.

AUWA GmbH