Menü
header_footermenu_datenschutz_082023_01.jpg
SERVICE

+49 821 5584-0

Główna siedziba

WashTec Cleaning Technology GmbH

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Telefon +49 821 5584-0

WashTec Polska Sp. z o.o.

ul. Sienna 73

00-833 Warszawa

Telefon +48 782 402 999

mail: biuro[at]washtec.com

Formularz kontaktowy:

Ochrona prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Grupa WashTec - Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Ochrona danych osobowych zarówno w trakcie ich gromadzenia, przetwarzania jak i wykorzystywania w trakcie wizyty na naszej stronie jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane są chronione w kontekście odpowiednich przepisów prawnych. Poniżej znajdują się informcje któe dane są zbierane i wykorzystywane w trakcie wizyty na naszej stronie .

INFORMACJAO OCHRONIE DANYCH NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

SKRÓCONA INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ostatnio zmienione 21.07.2020

WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73 www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de)(„WashTec” lub „my” lub „nasz”) oraz każda z jej jednostek powiązanych i zależnych (łącznie zwanych „Grupą WashTec”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników strony internetowej www.washtec-polska.pl oraz wszystkich innych stron internetowych WashTec, które odsyłają do niniejszego oświadczenia o ochronie danych (razem zwanych„Stroną internetową”), w jaki sposób jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz rozporządzenia ePrivacy („Rozporządzenie ePrivacy”) gromadzimy
i przetwarzamy dane osobowe i inne dane użytkowników związane z korzystaniem przez nich z naszej Strony internetowej.

Należy pamiętać, że inne witryny grupy WashTec mogą podlegać innym oświadczeniom o ochronie danych.

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania 

Gdy korzystają Państwo z naszej Strony internetowej, tworzą konto klienta lub zamawiają produkty za pośrednictwem naszej Strony internetowej, przetwarzamy następujące Państwa metadane: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, interfejs, strona internetowa,
z której zostali Państwo do nas przekierowani, strony odwiedzane w witrynie, data, godzina, adres IP i ewentualnie następujące dane osobowe: Państwa imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, treść zapytania, informacje o płatności, informacje o zamówieniu, prośby o materiały marketingowe. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: zapewnienie dostępu do naszej Strony internetowej, poprawa jakości, zarządzanie kontem użytkownika, odpowiadanie na pytania, dostarczanie materiałów marketingowych, oferowanie pożądanych produktów i usług, realizacja zobowiązań umownych i dochodzenie roszczeń ustawowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 1 pełnej informacji o ochronie danych.

Podstawy i skutki prawne przetwarzania

Jednym z kluczowych wymogów przepisów o ochronie danych jest to, że każde przetwarzanie danych osobowych musi mieć podstawę prawną.Zasadniczo nasze podstawy prawne to:przetwarzanie jest wymagane na potrzeby (i) wykonania umowy, (ii) przestrzegania przepisów prawnych, (iii) ochrony żywotnych interesów użytkownika lub strony trzeciej, (iv) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności są nadrzędne wobec naszych interesów. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 2 pełnej informacji o ochronie danych.

Kategorie odbiorców i międzynarodowy przepływ danych

Dane osobowe przekazujemy innym spółkom należącym do grupy kapitałowej WashTec, podmiotom przetwarzającym na zlecenie oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – organom publicznym, sądom, zewnętrznym doradcom i innympodmiotom trzecim, przy czym niektórzy w ww. odbiorców mają siedziby poza UE. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 3pełnej informacji o ochronie danych.

Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, które były podstawą ich pierwotnego zebrania lub będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 4 pełnej informacji
o ochronie danych.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, zgodnie
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi, np. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia tych danych. Wszelkie pytania proszę kierować na daneosobowe[at]washtec.de. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 5 pełnej informacji o ochronie danych.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Na naszej Stronie internetowejużywamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt 6 pełnej informacji o ochronie danych.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de).

Zmiany informacji o ochronie danych

Zarówno skrócona, jak i pełna informacja o ochronie danych może ulegać zmianom. O takich zmianach będziemy Państwa informować
w odpowiedni sposób.

 

PEŁNAINFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

1.      Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania - Jakie Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jakim celu?

 

1.1    Metadane

Mogą Państwo korzystać ze Strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku gromadzimy tylko następujące metadane wynikające z korzystania ze Strony internetowej: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i interfejs, strona internetowa, z której zostali Państwo przekierowani na naszą witrynę (adres URL odsyłający), strona(y) odwiedzane w naszej witrynie, data
i godzina wejścia na naszą stronę oraz adres IP (Internet Protocol).

Państwa adres IP jest wykorzystywany, aby umożliwić Państwu dostęp do naszejStrony internetowej. Gdy adres IP nie jest już potrzebny do tych celów, skracamy Państwa adres IP, usuwając jego ostatni oktet. Metadane, w tym skrócony adres IP, służą do poprawy jakości Strony internetowej i usług oferowanych za pośrednictwem naszej witryny internetowej na podstawie analizy zachowań użytkowników.

1.2    Konto użytkownika

Gdy utworzą Państwo konto użytkownika na naszej Stronie internetowej, zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć (zwrot powitalny), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, wybrane hasło do konta użytkownika, informacje o płatności, adres rozliczeniowy i adres dostawy oraz chęć otrzymaniamateriałów marketingowych (dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe, aby zarządzać kontem użytkownika, odpowiadać na pytania, oferować pożądane produkty lub usługi, dostarczać materiały marketingowe w zakresie dozwolonym przez prawo, analizować Państwa zainteresowania w celach marketingowych, ulepszać naszą Stronę internetową na podstawie zachowań użytkowników i aby lepiej nią zarządzać od strony technicznej, a także do innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę.

1.3    Zamówienia produktów

Kiedy zamawiają Państwo produkt za pośrednictwem naszej Strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, płeć (zwrot powitalny), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, adres rozliczeniowy i adres dostawy, rodzaj i ilość produktu, cena zakupu, data zamówienia, stan zamówienia, zwroty, zapytania do obsługi klienta i chęć otrzymaniamateriałów marketingowych (dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych
i realizacji zamówienia, świadczenia obsługi klienta, wypełniania obowiązków ustawowych, obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

1.4    Newsletter

Kiedy zamawiają Państwo nasz newsletter, gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail i informacja, czy życzą sobie Państwo otrzymywać treści marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej (jest to dobrowolne). Przetwarzamy takie dane osobowe w celu rozsyłania newslettera i dostarczania innych materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez prawo oraz na potrzeby analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

1.5    Formularz kontaktowy

Kiedy wypełniają Państwo formularz kontaktowy na naszej Stronie internetowej gromadzimy i przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania. Przetwarzamy takie dane osobowe w celu nawiązania kontaktu zwrotnego oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz analizy Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

1.6    Funkcja komentarzy na blogu

WashTec oferuje użytkownikom możliwość komentowania poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie kontrolera. Blog to internetowy, publicznie dostępny portal, za pośrednictwem którego jedna lub więcej osób nazywanych blogerami lub blogerami internetowymi może publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tak zwanych blogach. Posty na blogach mogą zwykle komentować osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, komentarze zgłoszone przez osobę, której te dane dotyczą, są również przechowywane i publikowane, a także informacje na temat daty komentarza i użytkownika (nick / pseudonim) wybranego przez osobę, której dane dotyczą . Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą. Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, narusza prawa osób trzecich lub zamieszcza nielegalne treści za pośrednictwem danego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w interesie administratora danych, aby mógł on zwolnić się w przypadku naruszenia. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy celowi ochrony administratora danych.

 

2.    Podstawy i skutki prawne przetwarzania - Na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych i co się dzieje, jeśli nie chcą Państwo podawać swoich danych osobowych?


Przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku wyszczególnionych celach;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub, na Państwa żądanie, do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonych WashTec;
 • przetwarzanie jest wymagane do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią, chyba że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności mają nadrzędny charakter wobec naszych interesów. Te uzasadnione interesy to spełnienie celów
 • przetwarzania określonych w pkt 1, w szczególności w celu umożliwienia przetwarzania zamówień, wypełniania zobowiązań umownych i informowania Państwa o innowacjach produktowych;
 • inne obowiązujące podstawy prawne przetwarzania danych, w szczególności przepisy przyjęte w ustawodawstwie Państw Członkowskich.

Udostępnienie danych osobowych jestwymagane ustawowo lub na mocy umowy. Udostępnienie danych osobowych jestniezbędne do zawarcia z nami umowy lub otrzymania przez Państwa naszych usług/produktów, a także nawiązania kontaktu zwrotnego. Udostępnienie Państwa danych osobowych jestdobrowolne.

Nieudostępnienie danych osobowych może się dla Państwa wiązać z niekorzystnymi skutkami - np. nie otrzymają Państwo niektórych produktów i usług lub odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli jednak nie udostępnią Państwo żadnych swoich danych osobowych, nie będzie się to wiązać z żadnymi konsekwencjami prawnymi.

 

3.    Kategorie odbiorców i transgraniczny przepływ danych - Komu przekazujemy Państwa dane osobowe i gdzie się one znajdują?

W określonych przypadkach możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w celach przetwarzania opisanych powyżej, w następujący sposób:

 • w ramach grupy  WashTec: my i każda firma należąca do grupy kapitałowej WashTec może otrzymywać Państwa dane osobowe
  w celach opisanych powyżej. W zależności od kategorii danych osobowych i celów, dla których je zgromadzono, wewnętrzne działy WashTec mogą otrzymywać Państwa dane osobowe. Na przykład nasz dział IT może mieć dostęp do informacji o koncie, a nasz dział sprzedaży może mieć dostęp do informacji o koncie lub danych związanych z zamówieniami produktów. Ponadto także inne działy WashTec mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, o ile potrzebują takiej wiedzy; jest to np. dział prawny, dział finansowy lub audyt wewnętrzny.
 • podmiotyprzetwarzające na zlecenie: niektórzy odbiorcy, niezależnie od tego, czy są z nami powiązani, czy nie, mogą otrzymać Państwa dane osobowe w celu ich przetwarzania na podstawie naszych odpowiednich instrukcji(„Podmiot przetwarzający”), jeżeli jest to niezbędne do celów przetwarzania, jak np. dostawcy stron internetowych, usługi wsparcia dla klientów, usługi marketingowe, usługi wsparcia IT i inni dostawcy usług, którzy pomagają nam w utrzymywaniu relacji biznesowych z Państwem. Podmioty przetwarzające są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcją.
 • pozostali odbiorcy: możemy przekazywać dane osobowe - zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych - organom ścigania, organom rządowym i sądomoraz instytucjom wymiaru sprawiedliwości, prawnikom, zewnętrznym doradcom lub kontrahentom.
  W przypadku przejęć i fuzji przedsiębiorstw dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim zaangażowanym w przejęcie lub połączenie przedsiębiorstw. Nie ujawniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim w celach reklamowych, marketingowych ani w innych celach bez Państwa zgody.
   

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby, które muszą posiadać wiedzę o tych danych w celu realizacji ich obowiązków służbowych.

Międzynarodowy przepływ danych: Dane osobowe, które zbieramy i otrzymujemy od Państwa, mogą być przekazywane odbiorcom
i przetwarzane przez nich zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”), jak i poza nim. Niektórzy odbiorcy spoza EOG są certyfikowani zgodnie z porozumieniem UE-USA PrivacyShield, a inni znajdują się w krajach, wobec których zostały wydane decyzje o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony (w szczególności Andora, Argentyna, Kanada (dla instytucji niepublicznych, które podlegają pod kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych [Personal Information Protection and ElectronicDocumentsAct]), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, wyspa Man, wyspa Jersey, Nowa Zelandia). Każdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych zapewniony zostanie poziom ochrony danych uznany za odpowiedni i adekwatny z europejskiej perspektywy ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych
z europejskiej perspektywy ochrony danych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby w przypadku transferów do krajów spoza EOG wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych były przestrzegane. W odniesieniu do transferów do krajów, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa transferu, takie jak stosowanie standardowych klauzulumownych o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzone kodeksy postępowania, wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi  obowiązkami odbiorcy lub zatwierdzonymi mechanizmami certyfikacyjnymi, wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami jak wskazano w pkt 7 poniżej i zażądać kopii takich adekwatnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa.

 

4.    Okresy przechowywania - Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne, aby nawiązać kontakt zwrotny oraz udzielić Państwu odpowiedzi na zadane pytanie, a także, aby zapewnić Państwu usługi i produkty, którymi są Państwo zainteresowani. Gdy Państwa stosunek umowny z nami dobiegnie końca lub Państwa konto zostanieusunięte lub w inny sposób rozwiążą Państwo relację z nami, usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów i zapisów lub podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji – tak, aby nie mogli Państwo na ich podstawie zostać zidentyfikowani (chyba że musimy zachować Państwa dane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, które dotyczą WashTec-np. ze względów podatkowych).

Możemy ewentualnie przechowywać Państwa dane kontaktowe i informacje o wyrażonym zainteresowaniu naszymi produktami i usługami przez dłuższy okres, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych przez WashTec. Możemy również być zobowiązani na mocy obowiązującego prawa do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu odnośnego roku podatkowego. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe po rozwiązaniu umowy, jeśli są one niezbędne dla zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli potrzebujemy Państwa danych osobowych jako niezbędnych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W miarę możliwości ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych
w takich ograniczonych celach po zakończeniu stosunku umownego.

 

5.    Państwa prawa - Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą Państwo ich dochodzić?

Prawo do wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
(w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS i telefonu), mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.Jeżeli chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę, proszę skontaktować się z nami
w sposób opisany w pkt 7 poniżej. Mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingowych bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową.

Dodatkowe prawa związane z ochroną danych osobowych: Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, mają Państwo co do zasady prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) sprostowania Państwa danych osobowych; (iii) usunięcia Państwa danych osobowych; (iv) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v) przenoszenia danych osobowych lub (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (łącznie ze sprzeciwem wobec utworzenia Państwa profilu).

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą zostać ograniczone przez mające zastosowanie lokalne prawo o ochronie danych.  Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat swoich praw w ramach RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane
  i – jeżeli tak – zażądać informacji o swoich danych osobowych. Państwa prawo dostępu obejmuje między innymi otrzymanie informacji o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych mogą ograniczać Państwa prawo dostępu. Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. W przypadku żądania kolejnych kopii możemy obciążyć Państwa opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w rozsądnej wysokości.
 • Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w drodze zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi.
 • Prawosprzeciwu:

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych w dowolnym momencie
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i wówczas będziemy mieli co do zasady obowiązek zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Takie prawo sprzeciwu może przysługiwać w szczególności, jeśli zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego lub stworzenia profilu użytkownika, aby uzyskać lepszą wiedzę o tym, które nasze produkty i usługi Państwa interesują.

Jeśli przysługuje prawo sprzeciwu i prawo to zostanie wykonane, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 7.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy lub w celu realizacjizawartej z Państwem  umowy.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez e-mail, SMS/MMS, faks i telefon, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 7. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.
 

6.     Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Na naszej Stronie internetowejużywamy plików cookie i innych technologii śledzenia. Gdy odwiedzają Państwo naszą Stronę internetową, otwierają nasze e-maile lub przeglądają nasze usługi online, my lub upoważniona strona trzecia może(my) wysłać Państwu plik cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniu. Kiedy uzyskuje się dostęp do Strony internetowej, plik cookie umieszczony na urządzeniu wysyła informacje do podmiotu, który go umieścił. Pliki cookie są powszechnie używane na wielu stronach internetowych. Każdy plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, która go wstawiła, czas życia pliku cookie i wartość (zwykle jest to unikalny numer). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czym są pliki cookie i jak działają, można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org.

Poniższa tabela zawiera listę plików cookie, których używamy na naszej Stronie internetowej.

 • Google Analytics _gatoraz / _ga: Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizującej aktywność w sieci, dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”).  Google Analytics używa tak zwanych ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Państwo ze strony internetowej. Generowane przez ciasteczka informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony z reguły są przenoszone na jeden z serwerów Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie aktywna jest anonimizacja adresu IP, co oznacza, że adresy IP użytkowników na obszarze Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskich Obszarze Gospodarczym zostaną najpierw skrócone przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do znajdującego się w USA serwera Google przekazany zostaje pełny adres IP i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa z witryny, do tworzenia raportów na temat ruchu na stronie oraz w celu zapewnienia świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu w odniesieniu do operatora tej strony. Adres IP, który zostanie przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics, nie będzie łączony przez Google z żadnymi innymi danymi. Wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce mogą Państwo uniemożliwić korzystanie z ciasteczek. Jednakże chcielibyśmy zauważyć, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia Google gromadzenia danych generowanych przez ciasteczka i związanych
  z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym uniemożliwić zapamiętywanie Państwa adresu IP), jak również ich przetwarzania przez firmę Google poprzez pobranie  wtyczki dla Państwa przeglądarki i zainstalowanie jej. Aktualny link do pobrania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  Jeśli nie chcą Państwo korzystać z wtyczki do przeglądarki internetowej lub używają urządzenia, na którym nie można zainstalować wtyczki (np. urządzenie mobilne) mogą Państwo kliknąć na ten link, aby w przyszłości zapobiec pobieraniu danych na tej stronie przez Google Analytics. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie przy tym zapisany cookie opt-out (proszę pamiętać, że cookie opt-out działa tylko pod tą przeglądarką i dla tej domeny; jeżeli skasują Państwo swoje pliki cookie, muszą Państwo ponownie kliknąć na link): Deaktywacja Google Analytics

  Dalsze informacje na temat Google Analytics:
  Proszę odwiedzić stronę code.google.com w celu zapoznania się z informacją, w jaki sposób Google Analytics używa ciasteczek:
  http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html
  Proszę odwiedzić udostępniony przez Google przegląd informacji o ochronie danych w Google Analytics:
  http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
 • EquityStory: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do definiowania sesji dla naszego serwera.
 • julia: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika na Stronie internetowej. W szczególności pozwala on ustalić, czy kiedykolwiek odwiedzali już Państwo daną stronę internetową. Dzięki temu nie tylko możemy policzyć, ile wyświetleń było na poszczególnych stronach, ale także ilu użytkowników obejrzało witrynę. Ten plik cookie pozwala ponadto zebrać wiele innych informacji: np. szczegóły dotyczące przeglądarki, wielkości okna, z jakiego urządzenia (np. urządzenia mobilnego lub komputera) odwiedzono witrynę.
 • romeo: Ten plik cookie jest wykorzystywany tylko na podstronach, które są technicznie obsługiwane przez naszego zewnętrznego usługodawcę EQS. Ten plik cookie służy do monitorowania wyświetleń innych stron naszego usługodawcy zewnętrznego EQS Group AG.

 

Cookie Settings7.     Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać
z praw opisanych w pkt5 powyżej, prosimy o kontakt z nami:WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de).

 

8.    Zmiany informacji o ochronie danych

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą informację o ochronie danych osobowych, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując powyższą „Datę ostatniej zmiany” lub w inny sposób wymagany przez prawo.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOOBOWYCH DLA DOSTAWCÓW/KONTRAHENTÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOOBOWYCH - PODSUMOWANIE

Version date: 18.05.2018

WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de)(„WashTec lubmy” lub „naszej”) przekazuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych przeznaczone dla dostawców/kontrahentów („Oświadczenie o ochronie danych”)w celu objaśnienia naszych – jako administratora danych - procedur
w zakresie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych naszych obecnych lub przyszłych dostawców,
klientów i kontrahentów (zwanych dalej łącznie „Kontrahentami”) oraz pracowników Kontrahentów.

Zakres obowiązywania

Niniejsza informacja o ochronie danych– podsumowanie, skierowana jest do Państwa, jeśli są Państwo aktualnym lub przyszłym Kontrahentem WashTec lub pracownikiem naszego Kontrahenta.

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Jeżeli są Państwo Kontrahentem WashTec lub pracownikiem Kontrahenta WashTec, gromadzimy następujące kategorie Państwa danych osobowych: nazwisko/ firma, biznesowe dane kontaktowe, firma pracodawcy, stanowisko /funkcja, oferowane i świadczone usługi, dane związane z umowami, treść korespondencji, informacje dotyczące płatności, informacje dotyczące fakturowania i historia relacji biznesowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt2pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Cele przetwarzania, podstawy i skutki prawne

Dane Kontrahentów są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji stosunków umownych z Kontrahentami(w tym wypełniania zobowiązań umownych, przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań związanych z wypełnianiem wymogów prawnych
i obowiązku zachowania staranności), a także w celu marketingu bezpośredniego, w ramach zarządzania relacjami z klientem, zachowania środków bezpieczeństwa i działań w ramach przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w pkt3pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Kategorie odbiorców i transgraniczne przekazywanie danych

Dane osobowe przekazujemy innym spółkom należącym do grupy kapitałowej WashTec, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, firmom, które przejmujemy oraz – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – organom publicznym, sądom, zewnętrznym doradcom orazinnym osobom trzecim, przy czym niektórzy z ww. odbiorców mają siedziby poza Unią Europejską. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt4pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, które były podstawą ich pierwotnego zebrania lub gdy będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pkt5pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, zgodnie
z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawnymi, np. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo otrzymania danych. Wszelkie pytania proszę kierować na daneosobowe[at]washtec.de Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo
w pkt6pełnego oświadczenia o ochronie danych.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de).

 

PEŁNAINFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOOBOWYCH

1.    Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy aktualnych lub przyszłych Kontrahentów WashTec (np. doradców lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) lub pracowników naszych Kontrahentów, którzy kontaktują się z WashTec w imieniu  tych Kontrahentów.


2.    Kategorie danych osobowych

WashTec gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące kategorie danych osobowych, otrzymanych do Państwa lub od upoważnionych podmiotów trzecich (np. Państwa przełożonego, organów administracji lub z zasobów publicznych) (zwane dalej łącznie „Danymi Kontrahentów”):

 • Dane osobowe dotyczące Kontrahenta: nazwisko/ firma, służbowe dane  kontaktowe, oferowane/świadczone produkty lub usługi, dane związane z umowami, treść korespondencji  (np. e-maile lub pisma handlowe) informacje dotyczące płatności, informacje dotyczące fakturowania i historia relacji biznesowych.
 • Dane osobowe dotyczące pracownika Kontrahenta: imię i nazwisko, służbowe dane  kontaktowe, firma pracodawcy, stanowisko /funkcja i treść korespondencji  (np. e-maile lub pisma handlowe).
   

 

3.   Cele przetwarzania, podstawy i skutki prawne

Dane Kontrahentów są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do celów realizacji stosunków umownych z Kontrahentami (w tym wypełniania zobowiązań umownych, przetwarzania faktur, komunikacji oraz działań związanych z wypełnianiem wymogów prawnych
i obowiązku zachowania staranności), a także w celu marketingu bezpośredniego, w ramach zarządzania relacjami z klientem(„CRM”), zachowania środków bezpieczeństwa i działań w ramach przeciwdziałania nadużyciom finansowym(dalej łącznie jako „Cele przetwarzania”).

Przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • wykonanie stosunku umownego z Kontrahentem;
 • uzasadniony interes WashTec, innych spółek z grupy WashTec lub innych stron trzecich (takich jak organy publiczne lub sądy), jeżeli ten uzasadniony interes dotyczy: wymiany informacji w przedsiębiorstwie, działań marketingowych i zarządzania relacji z klientami, przeciwdziałania nadużyciom finansowy,, niezgodnego z prawem korzystania z systemów informatycznych lub prania brudnych pieniędzy, stosowania systemu informowania o nieprawidłowościach, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa informatycznego
  i bezpieczeństwa sieci, postępowań wewnętrznych lub potencjalnych fuzji i przejęć;
 • udzielona zgoda;
 • wypełnianie obowiązków prawnych;
 • ochrona Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby;
 • wykonywanie zadań leżących w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonych WashTec.


Podanie Danych Kontrahentów jest dobrowolne i służy do zawarcia umowy z Kontrahentem lub do jej realizacji. Brak podania Danych Kontrahenta może spowodować, że odpowiednie procesy administracyjne związane z Kontrahentem opóźnią się lub ich realizacja będzie niemożliwa.

 

4.    Kategorie odbiorców i transgraniczne przekazywanie danych

WashTec może udostępniać Dane Kontrahentów wskazanym poniżej podmiotom w celu realizacji następujących celów:

 • w ramach grupy kapitałowej WashTec: WashTec i każda spółka z grupy WashTec może otrzymać Państwa dane osobowe i je przetwarzać, w szczególności w celu przeprowadzania regularnych kontroli zapewniających zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa i wewnętrznymi wytycznymi oraz reagowania na zapytania i wymagania ustawowe oraz odpowiedzi na nie.
 • niektóre podmioty przejmujące lub przejmowane: jeżeli przedsiębiorstwo WashTec zostanie zbyte lub przeniesione w całości lub
  w części lub WashTec nabędzie inną jednostkę i połączy ją z WashTec (lub jeśli rozważana jest jakakolwiek podobna transakcja), przekazanie Państwa danych osobowych przed transakcją (np. w ramach kontroli duediligence) lub po transakcji może być wymagane przez obowiązujące prawo, w tym jurysdykcje, które obowiązują w kraju siedziby innego podmiotu.
 • podmioty przetwarzające na zlecenie: niektórzy odbiorcy, niezależnie od tego, czy są z nami powiązani, czy nie, mogą otrzymać Państwa dane osobowe w celu ich przetwarzania na podstawie naszych odpowiednich instrukcji („Podmiot przetwarzający”), jeżeli jest to niezbędne do celów przetwarzania, w szczególności zapewnienia wsparcia informatycznego i innego wsparcia administracyjnego (np. usługodawców oferujących wsparcie dostawców lub hosting lub usługi wsparcia), w celu przestrzegania mających zastosowanie przepisów prawa, jak i innych działań. Podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
   

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby, które muszą posiadać wiedzę o tych danych w celu realizacji ich obowiązków służbowych. WashTec może przekazywać Państwa dane osobowe organom administracji, sądom, doradcom zewnętrznym i innym odbiorcom w zakresie, w jakim jest to prawnie wymagane lub dozwolone.

Międzynarodowy przepływ danych. Dane osobowe, które zbieramy i otrzymujemy od Państwa, mogą być przekazywane odbiorcom
i przetwarzane przez nich zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego(„EOG”), jak i poza nim. Niektórzy odbiorcy spoza EOG są certyfikowani zgodnie z porozumieniem UE-USAPrivacyShield, a inni znajdują się w krajach, wobec których zostały wydane decyzje
o zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony (w szczególności Andora, Argentyna, Kanada (dla instytucji niepublicznych, które podlegają pod kanadyjską ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych [Personal Information Protection and ElectronicDocumentsAct]), Szwajcaria, Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, wyspa Man, wyspa Jersey, Nowa Zelandia). Każdorazowo przy przekazywani udanych osobowych zapewniony zostanie poziom ochrony danych uznany za odpowiedni i adekwatny z europejskiej perspektywy ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych
z europejskiej perspektywy ochrony danych. Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby w przypadku transferów do krajów spoza EOG wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy o ochronie danych były przestrzegane. W odniesieniu do transferów do krajów, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa transferu, takie jak stosowanie standardowych klauzul umownych o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzone kodeksy postępowania, wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi  obowiązkami odbiorcy lub zatwierdzonymi mechanizmami certyfikacyjnymi, wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo skontaktować się z nami jak wskazano w pkt. 7 poniżej i zażądać kopii takich adekwatnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa.

 

5.    Okresy przechowywania

Państwa dane osobowe będą gromadzone przez WashTec lub naszych dostawców usług zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
o ochronie danych i w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wypełnienia naszych zobowiązań i tylko przez okres wymagany do realizacji celów, dla których dane są zbierane. Jeżeli WashTec nie będzie już potrzebować Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszych systemów i zapisów lub podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji – tak, aby nie mogli Państwo na ich podstawie zostać zidentyfikowani (chyba że musimy zachować Państwa dane w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych lub urzędowych, które dotyczą WashTec).

Dane osobowe w umowach, korespondencji i pismach handlowych mogą podlegać ustawowemu obowiązkowi przechowywania, który wymaga przechowywania dokumentów nawet do 10 lat. Wszystkie inne dane Kontrahentów są co do zasady usuwane po pięciu latach od  zakończenia relacji biznesowych między Państwem a WashTec.

 

6.    Przysługujące prawa

Prawo wycofania zgody: Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
(w szczególności na potrzeby marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS/MMS, faksu i telefonu), mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Jeżeli chcą Państwo wycofać udzieloną zgodę, proszę skontaktować się z nami w sposób opisany w pkt. 7 poniżej. Mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową.

Dodatkowe prawa związane z ochroną danych osobowych: Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, mają Państwo co do zasady prawo do: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) sprostowania Państwa danych osobowych; (iii) usunięcia Państwa danych osobowych; (iv)ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v)przenoszenia danych osobowych lub(vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą zostać ograniczone przez mające zastosowanie lokalne prawo o ochronie danych. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat swoich praw w ramach RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane
  i – jeżeli tak – zażądać informacji o swoich danych osobowych. Państwa prawo dostępu obejmuje między innymi otrzymanie informacji o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, a interesy innych mogą ograniczać Państwa prawo dostępu. Mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. W przypadku żądania kolejnych kopii możemy obciążyć Państwa opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w rozsądnej wysokości.
 • Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również w drodze zgłoszenia uzupełniającego.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W takim przypadku odpowiednie dane zostaną odpowiednio oznaczone i mogą być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu administratorowi.
 • Prawo sprzeciwu:

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych w dowolnym momencie
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i wówczas będziemy mieli co do zasady obowiązek zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Takie prawo sprzeciwu może przysługiwać w szczególności, jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu stworzenia profilu klienta, aby uzyskać lepszą wiedzę o tym, które nasze produkty i usługi Państwa interesują.

Jeśli przysługuje prawo sprzeciwu i prawo to zostanie wykonane, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt 7.

Prawo do sprzeciwu nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy lub w celu realizacji zawartej z Państwem  umowy.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez e-mail, SMS/MMS, faks i telefon, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 7. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

 

7.    Pytania i informacje kontaktowe

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać
z praw opisanych w pkt. 6 powyżej, prosimy o kontakt z nami: WashTec Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833 Warszawa, ul Sienna 73, www.washtec-polska.pl, adres e-mail: biuro[at]washtec.de).

WashTec on Social Media

WashTec auf Facebook

Data privacy notice for the WashTec Facebook page

This data privacy notice (status 2018, November 20) applies to the information offering from WashTec AG and each of its affiliates and subsidiaries (collectively the “WashTec Group” or “WashTec”) available for access on Facebook at www.facebook.com/WashTec/ (“WashTec Facebook page”).The WashTec Facebook page is operated by WashTec on the technical platform of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 (“Facebook”).This notice is intended to inform you about the processing of data on the WashTec Facebook page by WashTec and advise you of information published by Facebook relating to the processing of personal data by Facebook.

Processing of data by WashTec

If you are registered with Facebook, you can have a message sent to us via the “Message” function. Such messages are invisible to other Facebook users. We process the personal data contained in a message sent by you to WashTec exclusively in order to respond to your inquiry. The legal basis for such processing is Art. 6 I f) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Insofar as you wish to enter into a contractual relationship with WashTec with your inquiry, the legal basis for such processing is Art. 6 I b) GDPR.
The message will be deleted if your inquiry has been answered, and no other grounds exist to entitle or oblige us to keep the said message. The WashTec Data Protection Notice will otherwise apply. There you will find details including information about your rights in relation to the processing of your personal data, plus options for contacting us on questions relating to data protection.
We are not cognizant of the manner in which messages sent to WashTec are analyzed, interpreted or otherwise processed by Facebook. In this regard, we refer you to the information in the section “Processing of data by Facebook”.
WashTec utilizes the statistical information relating to the use of the WashTec Facebook page that Facebook makes available via the “Facebook Insights” function.  When you visit the WashTec Facebook page, certain data relating to your visit – which may include personal data – will be transferred to, and processed by, Facebook, including for providing the “Facebook Insights” function. On account of this, WashTec and Facebook may be regarded as “joint controllers” in respect of this data and the terms of use agreed between WashTec and Facebook have been complemented by a so-called joint controller agreement in order to comply with data privacy law. This joint controller agreement is available at https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Further details on Facebook Insights can be found in the section “Processing of data by Facebook”.
Over and above the processing of personal data as set out in this section, WashTec exercises no influence on the processing of personal data in connection with your use of the WashTec Facebook page. We would like point out that you make use of the WashTec Facebook page and its function on your own responsibility. This applies in particular to the use of interactive functions (e.g. comment, share, rate). You can find further information below in the section “Processing of data by Facebook”.

Processing of data by Facebook

When you visit the WashTec Facebook page, Facebook records details including your IP address and further information, which is directed to Facebook via cookies on your terminal device. Among other purposes, this information is used to supply WashTec, as the operator of the WashTec Facebook page, with statistical information about the reach of the WashTec Facebook page. Facebook provides further details on this via the following link: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Facebook’s Cookie policy may be found at: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
The data relating to you that is gathered in this connection is processed by Facebook and under certain circumstances supplied to countries outside the European Union. Facebook sets out what information it obtains and how this is used in its “Data Policy”. The “Data Policy” can be accessed via the following link: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

The official WashTec Facebook page can be reached at http://www.facebook.com/WashTec/.
 

WashTec on Instagram 

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Instagram page.

 

WashTec on LinkedIn

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec LindkedIn page .

The LinkedIn privacy policy is available here.

 

WashTec on Youtube

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Youtube page.
 

 

WashTec on Twitter


This is the official WashTec Twitter channel:  @WashTec_AG

The official Twitter channels of the Communications team of WashTec  Group (WashTec AG and each of its affiliates and subsidiaries - collectively the “WashTec Group” or “WashTec”) will keep you informed on relevant topics of general interest concerning WashTec. Any content or opinions provided by Twitter users other than @WashTec_AG are solely the responsibility of each individual author and do not necessarily reflect the opinion of WashTec. WashTec cannot be held responsible for any third party content. As links may be included in tweets, please be aware that WashTec is not responsible for content on any website not operated by WashTec. Additionally, WashTec cannot be held responsible or liable for the accuracy and completeness of all information provided on the Twitter channel of WashTec. Use this information at your own risk.

Note: On Twitter we are a guest of an external media platform with its own data privacy rules and terms of service. WashTec has no influence on the rules set by the platform:
 

Twitter terms of service
Twitter privacy policy

 
Responsible for the content of the Twitter channel @WashTec_AG according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement (Rundfunkstaatsvertrag) is:
 
Thomas Brenner
WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg, Germany
Commercial register no. at Augsburg local court: HRB 81.
 
 

 

WashTec on Xing

The WashTec Website Data Protection Notice applies to the official WashTec Xing page.
 

Data protection information according to Article 13 GDPR contact form

1. Processing activity

This data protection information is provided in connection with the contact form on the WashTec AG website, in addition to the data protection declaration for the use of our website.

2. Name and contact details of controller

WashTec AG, Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, Germany
Phone: +49 (0)821 5584 0; email: washtec@washtec.de

3. Contact details of company Data Protection Officer:

WashTec AG
Data Protection Officer
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, Germany.
Phone +49 (0)821 5584 1111; email: datenschutzbeauftragter@washtec.de

4. Purpose and legal basis of processing

Your data is collected in the context of your contact enquiry for the purpose of answering your specific enquiry and, if necessary, for the purpose of acquiring, questioning and informing interested parties. The legal basis for processing your data is Article 6(1)(f) GDPR.

5. Categories of personal data processed

The following categories of personal data are processed:

 • Salutation, surname, first name
 • Address with street, house number, postcode and city
 • Email address

and similar data. The data is only used for internal purposes.

6. Source of data

The controller has collected your data directly from you.

7. Recipients or categories of recipients of personal data

The recipient of the data is the controller or an affiliated company entrusted with processing the data.

8. Transfer of personal data to any third country

Not intended.

9. Duration of storage of personal data

The personal data will be deleted at the latest after six months if no longer needed for the above purpose.

10. Your rights as data subject

You have the following rights under the EU General Data Protection Regulation:
If your personal data is processed, you have the right of access to personal data concerning you that is stored (Article 15 GDPR).

If inaccurate personal data is processed, you have the right to rectification (Article 16 GDPR).
If the legal requirements are met, you have the right to obtain deletion or restriction of processing or to object to the processing (Articles 17, 18 and 21 GDPR).

If you have consented to data processing or processing is based on a contract and data processing is carried out by automated means, you may be entitled to data portability (Article 20 GDPR).
If you make use of the above rights, the controller will verify that the legal requirements for doing so are met.

To exercise your rights, please contact the Data Protection Officer. If you have any complaints regarding data protection, you can contact the competent supervisory authority: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavarian Data Protection Authority), Promenade 27, 91522 Ansbach, Germany.